หน้าหลัก
โปรแกรมทัวร์
จองแพ็คเกจทัวร์
ติดต่อบริษัท
กระดานสนทนา
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี
การเดินทางในกรุงโซล
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ประเพณีวัฒนธรรมเกาหลี
เทศกาลสำคัญของเกาหลี
ช็อปปิ้งที่เกาหลี
แนะนำอาหารเกาหลี
สภาพอากาศของเกาหลี
 
callcenter
เวลา
เวลาของประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาในการบิน
จากประเทศไทยมุ่งตรงสู่เกาหลี ขาไปใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ขากลับจะนานกว่าขาไปประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เพราะบินทวนกระแสลม

โทรศัพท์สายท่องเที่ยวเกาหลี โทร 1330

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากดเลขหมาย 1330 พนักงานรับโทรศัพท์ที่สามารถพูดได้สองภาษาจะให้รายละเอียดข้อมูลเกที่ยวกับการท่องเที่ยวท่านได้ ถ้าท่านต้องการข้อมูลเที่ยวกับเขตอื่น กรุณากดรหัสโทรศัพท์ของเมืองนั้นก่อนกดหมายเลข 1330โซล 02, อินชน 032, แทจอน 042, พูซาน 051, อุซาน 052, แทกู 053, ควางจู 062, เคียงคีโด 031, คังวอนโด 033, ชุงชองนัมโด 041, ชุงชองบุก-โด 043, เคียงซางนัม-โด 055, เคียงซางบุก-โด 054, ชลลานัมโด 061, ชลลาบุกโด 063, เชจู-โด 064

ศูนย์รับร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลี ผู้ไม่ได้รับความสะดวกหรือประสงค์ที่จะให้คำแนะนำ กรุณาโทร หรือเขียนถึงศูนย์รับร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลี

ที่ตั้ง/ที่อยู่: 40, Cheonggyecheonno, Jung-gu, Seoul, 100-180, Korea
เบอร์โทร: (02) 735-0101
โทรสาร: (02) 777-0102
Email: tourcom@mail.knto.or.kr

?กระแสไฟฟ้า

ในประเทศเกาหลีโดยมาใช้กำลังส่งกระแสไฟฟ้า 220 โวล์ แต่บางที่สามารถใช้ 110 โวล์ได้ โปรดตรวจสอบ กำลังจ่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่านก่อนใช้

ปลั๊กสองขาแบบแบน 110 โวลต์
ปลั๊กสองขาแบบกลม 220 โวลต์
หากต้องการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ ควรเตรียมปลั๊กพ่วงไปด้วย หากต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้น

เงินตรา
หน่วยของสกุลเงินเกาหลีคือ วอน ( won )
หน่วยเงินเหรียญจำแนกออกเป็นมูลค่า 1, 5, 10, 50, 100, 500 วอน แต่เหรียญ 1 และ 5 วอน
ธนบัตรจำแนกออกเป็น 1,000, 5,000 และ 10,000 วอน เช็คธนาคารใช้จ่ายหมุนเวียนในอัตราหน่วย 100,000 วอน และมากกว่านั้น

บัตรเครดิต
ใช้ได้ทั้งบัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ส่วนใหญ่ใช้ได้เกือบทุกที่ เช่น ร้านค้าทั่วไป ร้านปลอดภาษี

  • บัตรเครดิต เช่น VISA, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB, MASTER CARD และ JCB เป็นที่ยอมรับกันตามโรงแรมใหญ่ๆ ห้างสรรพสินค้า และภัตตาคารขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งร้านค้าที่รับจะมีสติ๊กเกอร์ติดบอกไว้ว่ารับบัตรเครดิตชนิดใดได้บ้าง ควรเตรียมเงินสดไปให้พอ เพราะสินค้าที่จะซื้อส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินสด
  • ตลาดช้อปปิ้งของเกาหลี เช่น ทงแดมุน, เมียงดง, อิเทวอน ใช้ได้เฉพาะเงินวอนเท่านั้น และสามารถต่อรองราคาได้ 10-30 % ส่วนร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop), ห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่สามารถต่อรองราคาได้
การแลกเงิน
  • ควรแลกเงินสด ?วอน? (WON) ไปจากประเทศไทย หรือแลกเป็นเงิน ?ดอลลาร์สหรัฐ? (USD) และควรเตรียมล่วงหน้าไว้ หลายๆวันก่อนการเดินทาง เพราะบางครั้งอาจหาแลกได้ยาก ซึ่งท่านสามารถแลกได้ที่ COUNTER แลกเงินที่สนามบินเมืองไทย, ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และสถาบันแลกเงินที่ได้รับการรับรอง
การใช้โทรศัพท์มือถือ
  • หากต้องการนำโทรศัพท์มือถือของท่านไปใช้ที่เกาหลี จะต้องขอเปิดระบบ ROMING ที่ศูนย์การให้บริการของเครือข่ายนั้นๆ (DTAC, GSM, TRUE) ก่อนออกเดินทาง และสามารถไปขอเช่าเครื่องได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนออกเดินทาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอเช่าเครื่อง จากเจ้าของระบบตามเงื่อนไข

ห้องน้ำ

สุขาสาธารณะสะอาดมีอยู่ทั่วประเทศเกาหลี และสามารถใช้ห้องสุขาในอาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า หรือภัตตาคาร

การนอนแบบอนดอล (Ondol)

คนเกาหลีจะนอนบนเสื่อหนาปูบนพื้น ซึ่งใต้พื้นห้องจะมีท่อที่ทำด้วยหิน หรือคอนกรีต สมัยโบราณ ลมร้อนจะถูกระบายผ่านท่อ เพื่อทำให้เกิดความร้อนโดยมีดินเหนียว และปูนนำมาวางบนหิน เพื่อป้องกันผู้อาศัยไม่ถูกรบกวนด้วยสารพิษ ระบบทำความร้อนใต้พื้นนี้ เรียกว่า อนดอล ในสมัยปัจจุบัน ห้องพักแบบ “อนดอล” ยังมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในต่างจังหวัด หรือกรุงโซล

การอาบน้ำแร่

การอาบน้ำแร่ เป็นที่นิยมมากในเกาหลี คนเกาหลีเชื่อว่า การอาบน้ำแร่ สามารถรักษา โรคภัยไข้เจ็บ โรคผิวหนัง และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม สถานที่อาบน้ำแร่ จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นสวนน้ำที่มีอยู่ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง ส่วนที่สอง เป็นการอาบน้ำแร่แบบเกาหลี โดยจะไม่อนุญาตให้ใส่ชุดชั้นใน หรือชุดว่ายน้ำใดๆ เข้าไปอาบน้ำแร่เป็นอันขาด

 

วีซ่า

นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และพักอยู่ได้นานถึง 90 วัน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเนื่องจากไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ดังนั้นการอนุญาตให้เข้าเมือง จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี เป็นผู้พิจารณา

 

 

สิ่งที่ควรนำติดตัวเสมอ

- ยาต่างๆ ได้แก่ ยารักษาโรคประจำตัว, ยาแก้แพ้ ( เมารถ ), ยาแก้ท้องเสีย, ยาลดไข้ หรือตามแพทย์สั่ง
- กระเป๋าสตางค์ และบัตรเครดิต
- แว่นกันแดด, ครีมกันแดด หรือร่มกันแดด
- หนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารสำคัญ
- อุปกรณ์ถ่ายภาพ?


ธรรมเนียมการทิป

หากท่านพอใจกัยบริการที่ได้รับ ท่านสามารถให้ทิป เพื่อเป็นกำลังใจแก่มัคคุเทศก์ และคนขับรถได้ โดยทั่วไปประมาณ 3 USD ต่อคนต่อวัน

งานบริการโทรศัพท์

ตำรวจ…………………………………………………….กด 112

บริการหาหมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่น…………กด 114

ดับเพลิง และเหตุฉุกเฉิน………………………….กด 119

บริการหาหมายเลขโทรศัพท์ทางไกล………กด รหัสพื้นที+114

พยาบาลฉุกเฉิน……………………………………..กด 1339

ศูนย์โทรเลขระหว่างประเทศ……………………กด 00795

ศูนย์ข้อโทรศัพท์ต่างประเทศ……………………กด 00794

ศูนย์รับคำร้องของนักท่องเที่ยว………………..กด (02)735-0101

โทรศัพท์ไปต่างประเทศ…………………………..กด 00799

ศูนย์ข้อมูลเพื่อนักท่องเที่ยว……………………..กด 1330

เครื่องแต่งกายที่แนะนำ

จากกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ท่านสามารถสวมเสื้อเชิร์ตแขนยาว กางเกงและอาจสวมเสื้อหนาวทับ ในระหว่างฤดูร้อน นั่นคือ เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สามารถสวมเสื้อเชิร์ตแขนสั้นและกางเกงระดับเข่า แต่ในโอกาสสำคัญควรสวมเสื้อเชิร์ตแขนยาวและกางเกงขายาว ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมีนาคม ท่านต้องพร้อมที่จะเผชิญกับฤดูหนาวผ้าพันคอและถุงมือจำเป็นสำหรับเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อย่าลืมว่าภูเขามักมีหิมะปกคลุม

มารยาทแบบเกาหลี

1. การทักทายและการบอก ขอบคุณ เป็นเรื่องสำคัญมากของคนเกาหลี คนเกาหลีมักกล่าวคำทักทายและขอบคุณพร้อมก้มหัวคำนับเสมอ โค้งต่ำระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความอาวุโสของผู้พูดทั้ง 2 ฝ่าย

2. คนเกาหลีไม่นิยมการแสดงออกโดยเปิดเผยและมักจะจำกัดการถูกเนื้อต้องตัวเพียงแค่การจับมือทักทายกันอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตามถ้ารู้จักคนเกาหลีดีขึ้นจะเกิดความคุ้นเคยกันเพิ่มขึ้น ชาวต่างชาติอาจแปลกใจที่เป็นผู้ชายโดยเฉพาะชายหนุ่มเดินตามถนนจับมือโอบไหล่กัน หรือผู้หญิงเดินจับมือกันการสัมผัสร่างกายเพื่อนสนิทขณะที่คุยกันถือว่ายอมรับกันได้ในประเทศเกาหลี แต่การแสดงความรักระหว่างเพศในที่สาธารณะ เช่น กอดและจูบถือว่าไม่สมควร

3. สุขาสาธารณะสะอาดมีอยู่ทั่วประเทศเกาหลี และสามารถใช้ห้องสุขาในอาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า หรือภัตตาคาร

4. ตามประเพณีดั้งเดิมคนเกาหลีนั่งรับประทาน และนอนบนพื้น ดังนั้น จึงควรถอดรองเท้าเสมอ ก่อนเข้าบ้านของคนเกาหลี เมื่อท่านไปเยี่ยมครอบครัวคนเกาหลีที่บ้านท่านควรสวมถุงเท้าหรือถุงน่อง เพราะการนั่งเท้าเปล่าต่อหน้าผู้มีอายุสูงกว่าถือว่าไม่สุภาพ

5. คนเกาหลีไม่ค่อยนิยม แชร์ค่าอาหารกัน ยกเว้นในกรณีพิเศษ ท่านควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ที่จะเป็นเจ้าภาพหรือไม่ก็เป็นแขก

6. ตามประเพณีการพูดคุยกันระหว่างมื้ออาหารมากเกินไปถือว่าไม่สุภาพ คนเกาหลีน้อมรับคำชมเกี่ยวกับรสชาติอาหาร และการบริการ การสั่งน้ำมูกในโต๊ะอาหารถือว่าไม่สุภาพ